tar.xz压缩包解压、重新压缩命令

  

解压命令(xxx为文件名):

1
tar -Jxf xxx.tar.xz

压缩命令(xxx为创建的压缩包名,yyy为文件夹):

1
tar -Jcf xxx.tar.xz yyy

您必须才能评论!

收藏
新建分类
没有账号? 忘记密码?